Haber

Bitcoin Beş Bugün Turniyor

Can you Bitcoin teknik olarak bugün beş yaşına döndüğüne inanıyor mu? Beş yıl önce, 1 Kasım 2008 Cumartesi günü Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in öncülünü açıklayan ünlü e-posta mesajını gönderdi.

Nakamoto, "Elektronik nakitlerin tamamen eşler arası bir versiyonu çevrimiçi bir ödemenin bir finansal kuruluştan geçmeksizin bir taraftan diğerine doğrudan gönderilmesini sağlayacaktır" diye açıklıyor Nakamoto. E-postanın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Bu, Ocak 2009'da birkaç ay sonra Bitcoin'in gerçek sürümüyle karıştırılmamalıdır. Gerçekten önemli bir kilometre taşı. Nereden 5 yıl sonra çıkacağımızı düşünüyorsun?

[Reddit ile]